Úplné profesní kvalifikace

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Studium dle zákona 250/2021 Sb. a vydání odborné způsobilosti dle NV 194/2022 Sb.

Zákon 179/2006 Sb. umožňuje lidem získat profesní kvalifikaci i bez předchozích kvalifikací v daném oboru. Je potřeba absolvovat zkoušky na jednotlivé profesní kvalifikace. V některých případech zaměstnavatelé nemusí vyžadovat plnou kvalifikaci, a stačí pouze získání některé z profesních kvalifikací.

Jsme Autorizovanou osobou pro uznávání těchto kvalifikací:

O škole

Soukromá obchodní akademie v Žatci je střední odborná škola zaměřená na výuku ekonomiky, podnikání a logistiky.

IČ: 25124811
IZO: 600011020

Adresa

Svatováclavská 1404
438 01, Žatec

Kontakty

Pevná linka: +420 415 726 002
Mobilní telefon: +420 733 712 250
e-Podatelna: sekretariat@soazatec.cz
Preferovaný způsob komunikace je e-mail.

Soukromá obchodní akademie, s. r. o.