O škole

Soukromá obchodní akademie v Žatci je střední odborná škola poskytující úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie je tradičním oborem zaměřeným na výuku předmětů z oblasti ekonomiky a podnikání. Čtyřleté maturitní studium je poskytováno v denní, kombinované a distanční formě.

Denní forma studia je určena žákům základních škol jako navazující studium po dokončení základní školní docházky. Vzdělávací program je v denní formě studia rozšířen o předměty z oblasti reklamy a propagační tvorby.

Naproti tomu kombinovaná a distanční forma studia jsou určeny dospělým uchazečům o maturitní vzdělávání. V případě kombinované formy dochází student na víkendová soustředění, která zpravidla probíhají jednou měsíčně. Žáci distanční formy dochází do školy pouze na klasifikační testy, a to jednou za pololetí. Výuka probíhá z velké části elektronicky.

V roce 2021 byl otevřen nový obor: 37–41–M/01 Provoz a ekonomika dopravy. Absolventi získají znalosti problematiky zasílatelství, práva, logistiky, ekonomiky, účetnictví, informačních technologií a odborné předpoklady pro to, aby se ucházeli po ukončení studia o získání certifikátu spediční expert udělovaného mezinárodní organizací FIATA. Tento obor je v současné době určen pouze pro žáky denního studia.


Co byste o nás ještě měli vědět?

Cílem vzdělávání však není jen získání maturitního vysvědčení a úspěšné ukončení studia.

Smyslem práce celého našeho týmu jsou studenti. Klademe důraz nejen na vzdělávání, ale i na rozvíjení klíčových kompetencí, které studentům pomohou uplatnit se na trhu práce, případně úspěšně projít příjímacím řízením na VŠ. Naším cílem je, aby studenti byli připraveni čelit nástrahám a povinnostem, které přináší život dospělých lidí. Naše škola rovněž nabízí i vycestování do zahraničí v rámci programu Erasmus+, kde mohou studenti získat potřebnou praxi a procvičit se v cizích jazycích.

Usilujeme o to, aby naši studenti chodili do školy rádi a úspěšně prospívali v průběhu celého studia. Náš pedagogický sbor uplatňuje empatický přístup ke studentům a usiluje o vytvoření příjemného a bezpečného prostředí pro studenty. Studentům se snažíme vycházet vstříc a spolupracujeme s rodinami.

Upřednostňujeme nekonfliktní a individuální přístup – jsme vždy ochotni a připraveni pomoci našim studentům v nepříznivých situacích.


Jak to u nás vypadá?

Výhodou naší školy je rodinné prostředí – menší kolektiv žáků, příjemně zařízené třídy doplněné nejmodernějším technologickým vybavením. Samozřejmostí jsou plně vybavené třídy pro odbornou výuku. Najdete u nás i relaxační koutky, které je možno využít o přestávkách (fotbálek, ping–pong), případně i ve výuce (čtenářský koutek) – to vše přispívá k příjemnému prostředí ve škole a k eliminaci stresu studentů. O kvalitách naší školy se můžete sami přesvědčit, a to na dnech otevřených dveří. Kdy probíhají, zjistíte na DOD.
Budeme se na vás těšit!

O škole

Soukromá obchodní akademie v Žatci je střední odborná škola zaměřená na výuku ekonomiky, podnikání a logistiky.

IČ: 25124811
IZO: 600011020

Adresa

Svatováclavská 1404
438 01, Žatec

Kontakty

Pevná linka: +420 415 726 002
Mobilní telefon: +420 733 712 250
e-Podatelna: sekretariat@soazatec.cz
Preferovaný způsob komunikace je e-mail.

Soukromá obchodní akademie, s. r. o.