Dálkové studium

Forma studia

Kombinované studium

Organizace vzdělávání

Kombinovaná forma vzdělávání oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie je čtyřletá, ukončena maturitní zkouškou.
Studium je určeno všem zájemcům s ukončeným základním vzděláním.
Průběh studia je organizován jako kombinace samostatného e-learningového studia a 8-10 soustředění za školní rok. Plán soustředění obdrží žáci před prvním soustředěním v září. Rozsah jednoho soustředění jsou dva dny (víkend).
Žáci studují ze speciálně vytvořených materiálů a z učebnic schválených MŠMT pro střední školy. Rozsah učiva v jednotlivých předmětech odpovídá rozsahu učiva v denní formě vzdělávání. Odborná praxe je uznána na základě potvrzení od zaměstnavatele o vykonání praxe v ekonomickém směru.

Způsob hodnocení
Vyučující všech předmětů pro tuto formu studia zpracovali speciálně upravené materiály na každý měsíc studia. Tyto materiály jsou dostupní online, nahrazují výklad učitele a definují požadavky vyučujícího na znalosti žáka v daném období. Studijní materiály zároveň obsahují domácí úkoly, tematicky zaměřené písemné testy i jiné možnosti prověřování znalostí.
Soustředění slouží jako individuální podpora žákům k opakování a lepším porozumění učivá.

Stáhnout učební plán

Distanční studium

Organizace vzdělávání
Distanční forma vzdělávání oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie je čtyřletá, ukončena maturitní zkouškou.
Distanční forma je určená všem zájemcům s ukončeným základním vzděláním.
Průběh studia je organizován jako kombinace samostatného e-learningového studia, dvou konzultačních a dvou zkouškových soustředění za školní rok. První konzultační - zahajovací soustředění probíhá v měsíci září. Druhé konzultační a všechna zkoušková soustředění probíhají on-line.
Žáci studují ze speciálně vytvořených materiálů a z učebnic schválených MŠMT pro střední školy. Rozsah učiva v jednotlivých předmětech odpovídá rozsahu učiva v denní formě vzdělávání. Odborná praxe je uznána na základě potvrzení od zaměstnavatele o vykonání praxe v ekonomickém směru.

Způsob hodnocení
Vyučující všech předmětů pro tuto formu studia zpracovali speciálně upravené materiály na každý měsíc studia. Tyto materiály jsou dostupní online, nahrazují výklad učitele a definují požadavky vyučujícího na znalosti žáka v daném období. Studijní materiály zároveň obsahují domácí úkoly, tematicky zaměřené písemné testy i jiné možnosti prověřování znalostí. Podmínkou pro uzavření klasifikace z maturitních předmětů je ústní zkouška. Ta se koná v době zkouškového soustředění v lednu a červnu (pro maturitní ročník v dubnu).

Stáhnout učební plán

O škole

Soukromá obchodní akademie v Žatci je střední odborná škola zaměřená na výuku ekonomiky, podnikání a logistiky.

IČ: 25124811
IZO: 600011020

Adresa

Svatováclavská 1404
438 01, Žatec

Kontakty

Pevná linka: +420 415 726 002
Mobilní telefon: +420 733 712 250
e-Podatelna: sekretariat@soazatec.cz
Preferovaný způsob komunikace je e-mail.

Soukromá obchodní akademie, s. r. o.